Jiei Shudan

Jiei Shudan is a Martial Arts Organization. [1]