Kagayaki Shito Ryu Kai Dojo | Wiki | Everipedia

Kagayaki Shito Ryu Kai Dojo is a Martial Arts Organization. [1]