Kota Sasaki

Kota Sasaki is a automobile racer from Japan. [1]