World Okinawan Shorin-Ryu Karate & Kobudo Association | Wiki | Everipedia

World Okinawan Shorin-Ryu Karate & Kobudo Association is a Martial Arts Organization. [1]