Zenshinkai Aikido of Manhattan: Genshinkan Dojo | Wiki | Everipedia

Zenshinkai Aikido of Manhattan: Genshinkan Dojo is a Martial Arts Organization. [1]